Uzņēmuma vadītājas pieredzes izklāsts (CV)
Elīna Koršuna

Mērķis:Darbs ar cilvēkiem atbilstoši akadēmiskajām, profesionālajām zināšanām un prasmēm.
Priecāšos darīt to, kas man patīk un vislabāk izdodas!
Darba pieredze:
no 01.09.2012Hansavest Latvija - HR Nature - personāla atlase, novērtēšana, konsultācijas projekti, Projektu vadītāja/īpašniece.

11. 2013. – sadarbībā ar Hansavest grupu, personāla atlas un noma, Baltijā un Skandināvijā

2019 – BNI Segewold, starptautiskas biznesa organizācijas biedrs.

 
01.11.2011 – 01.09.2012Enjoy Recruitment - personāla atlases un novērtēšana
Projektu vadītāja – (Pamata uzdevumi: meklēt darba tirgū atbilstošākos vidējā un augstākā līmeņa vadītājus un speciālistus pamatā IT, loģistikas un ražošanas jomās, kā arī citās. Veikt darba intervijas, kandidātu novērtēšanu, psiholoģisko testēšanu un motivēšanu. Sagatavot atbilstošo kandidātu prezentācijas un sniegt konsultācijas klientiem).
17.03.2010 – 01.10.2011Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāle (NVA)
Koordinējošais eksperts – (Bezdarbnieku apmācība: četru ESF apmācību projektu vadīšana un koordinēšana. 1)”Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” (dažu dienu semināri, lekcijas un kursi), 2-3)„Profesionālā un neformālā bezdarbnieku izglītība”, 4) „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošana”, kā arī augstākās izglītības projekta koordinēšana. Apmācību un finansu plānošana, darbs ar apmācības piegādātājiem, norises koordinēšana, kontrole, maksājumu un citu dokumentu koordinācija un kontrole. Mācībām kopumā norīkoti vairāk kā 1500 -2000 cilvēku).
01.11.2007 – 30.04.2009SIA SLO Latvia (www.slo.lv) (elektro materiālu vairumtirdzniecības uzņēmums)
Mārketinga un personāla vadītāja (60/40)- (54 darbinieki – atlase, dokumentu sagatavošana un uzturēšana. Klientu lojaliitātes programas izstrāde, ieviešana un uzturēšana, klientu inofmēšana par jaunumuiem un akcijām, darbs ar datu bāzi, sasniegums: ikgadējās starptautiskās izstādes „ziemas Diena 2009” organizēšana Ķīpsalā ar peļņu (45 starptautiskas dalībfirmas, 800 apmeklētāji, VIP-pieņemšana 300 viesiem) u.c lietas, kas saistītas ar komunikāciju un klientiem).
09.07.2007 – 09.10.2007A/S Hansabankapersonāla speciālists (IT pārvaldei- 14 nodaļas ap 150 cilvēku).
20.09.2004 – 24.06.2007Ocean Recruitment (Personāla meklēšanas (head hunting), atlases un konsultāciju uzņēmums)
Personāla speciālists/ meklēšanas projektu vadītāja (Pamata uzdevumi: meklēt darba tirgū atbilstošākos vidējā un augstākā līmeņa vadītājus un speciālistus. Veikt darba intervijas, kandidātu novērtēšanu, psiholoģisko testēšanu un motivēšanu. Sagatavot atbilstošo kandidātu prezentācijas un sniegt konsultācijas klientiem).
15.05.2000 - 15.09.2004RMS - recruitment (Rīgas Menedžeru Skola) personāla atlases un novērtēšanas nodaļa,
08.2002 - Personāla atlases vecākā konsultante (Pamata uzdevumi: veidot un uzturēt attiecības ar esošajiem un jauniem klientiem, izstrādāt piedāvājumus un sadarbības līgumus, vadīt atlases projektus : darba intervijas, psiholoģisko testēšanu un kandidātu novērtēšanu. Uzņēmumu personāla audits, konsultēt klientus personāla atlases un vadības jomā.).
08.2001 - Personāla atlases projektu vadītāja (Pamata uzdevumi: veidot un uzturēt attiecības ar esošajiem un jauniem klientiem, vadīt darba intervijas un psiholoģisko testēšanu, kandidātu novērtēšana, klientu konsultēšana personāla vadības jomā).
05.2001 – Personāla atlases konsultantu asistente (Pamata uzdevumi: palīdzēt atlases konsultantiem, darbs ar datu bāzi, nodaļas lietvedība, testu un novērtēšanas vadīšana un rezultātu apstrāde.)
01.04.2000 - 12.05.2000SIA “BIROJU SERVISA CENTRS”, biroju servisa nodrošināšanas firma,
klientu menedžere (Pamata uzdevumi:zvanīt klientiem, noskaidrot vajadzības, piedāvāt biroja preces.)
03.01.2002 - 17.03.2000SIA “WEST EAST INDUSTRIES”, nekustamo īpašumu būvēšanas un tirdzniecība, firmas sekretāre – referente
21.04.1997 – 30.12.2000Nīderlandes firmas “BOSMAN INTERNATIONAL” meitas uzņēmumā SIA “KARSTEN LATVIAN” - Nīderlandes pārtikas preču vairumtirdzniecība, kā arī Procter & Gamble preču oficiālais izplatītājs Latvijā, firmas sekretāre
 
IzglītībaNo 2006 Rīgas pedagoģijas un izglītibas vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, sociālā psiholoģijas programma - sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā
•2002 Rīgas pedagoģijas un izglītibas vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, organizāciju psiholoģija- bakalaurs
•1996 Salaspils 1.vidusskola, iegūts vidējās izglītības atestāts
 
Papildus izglītība:•2008 Iekšējā auditora apmācība. BirouVeritas (2 dienas)
•2007 Hey Group „Amatu novērtēšana pēc Hey” treniņš (2 dienas)
•2004 Nordic International „Pārdot prasme” 1 līmenis (4 dienas)
•2000 Rīgas Menedžeru Skola – seminārs „Pārrunu vadīšana un taktika” (32st.)
•1999 RPIVA - Datorzināšanu prasmes apliecība
•1999 “SP AĢENTŪRA” 11.mēnešu tālmācības angļu valodas kursi
•1998 Autovadītāja braukšanas apliecība “B” kategorija
•1997 “Turības mācību centrā”, sekretāres – lietvedes profesionālie kursi, iegūta apliecība (3 mēneši pilna-dienas apmācība)
 
Papildus zināšanas un prasmes:Latviešu valoda - pārvaldu brīvi (dzimtā)
Krievu valodu - pārvaldu brīvi
Angļu valodu - labā sarunvalodas līmenī
Ļoti labas zināšanas darbā ar datoru Microsoft Office, Internet, Accsess, CorelDRAW, Navision, Terasoft, u.c.
 
Stiprās puses un iemaņas:Komunikācijas prasmes, spēja panākt cilvēku uzticēšanos un tos saprast, organizēt savu darbu un projektus. Uzņemties atbildību, analizēt, strukturēt un sakārtot lietas. Spēja mierīgi rīkoties stresa situācijās saglabājot izpildes dinamiku un augstu precizitātes koeficentu. Pozitīva attieksme pret dzīvi un cilvēkiem, loģiskā domāšana, spēja saprast cilvēkus un to motīvus u.c. Brīvi pārvaldu datoru un biroja tehniskās ierīces.


Dalība organizacijās: Draugi/Atbalstītāji: